Nordvik var en av de to første Toyota-forhandlere i Norge som ble miljø-sertifisert etter kravene i ISO 14001.

Nordvik Toyota og miljøet

Nordviks visjon er at vi skal oppfattes som den mest miljøbevisste bilorganisasjonen.

Vi skal arbeide kontinuerlig og systematisk for forbedring i all vår virksomhet og drift, med respekt for mennesker og miljø, for å senke og forebygge miljøbelastningen.

Dette skal gjenspeiles og dokumenteres i vårt forbruk og produksjon, samt i krav til produkter, tjenester og omgivelser, og ved å kommunisere virksomhetens miljøpolitikk til både ansatte og eksterne interesse-parter.

Nordvik skal gjennom sin miljøsatsing være en pådriver og motivere våre medarbeidere, leverandører, kunder og samfunnet forøvrig til å fokusere på miljøet.

Nordvik skal være en ”grønn” ledestjerne for bilbransjen i våre markeder.

Nordvik og Nordvik Gruppen er sertifisert etter ISO 14001 standard

Hva er ISO 14001?

ISO 14001 er miljøstyring. Miljøstyring er et redskap til bruk for å redusere bedrifters innvirkning på det ytre miljøet. ISO 14001 går enkelt fortalt ut på at bedriften formulerer en miljøpolitikk med tilhørende miljømål, for så å styre aktiviteter, produkter og tjenester for å nå disse målene. Det er en egen sertifiseringsording for ISO 14001 som revideres hvert år.


Kaizen Kontinuerlig forbedring er også et begrep innen ISO fordi ISO består av kontinuerlig forbedring innen miljøledelse, bedriften skal hele tiden arbeide for å redusere sin ytre miljøpåvirkning. Når målsettingene Toyota Asker og Bærum har satt som forbedrings områder er oppnådd, skal vi sette nye målsettinger for å bli enda litt bedre. Det er etablert prosedyrer for de forskjellige områdene bedriften kan påvirke det ytre miljøet, men mange av prosedyrene er ting vi allerede gjør, men nå har de blitt skrevet ned.

ISO 14001 Miljø-sertifisert

7. juni 2008 ble Nordvik AS miljøsertifisert etter kravene i den internasjonale standarden ISO 14001. Tre år senere, den 24.juni 2011, ble morselskapet Nordvik Gruppen AS miljøsertifisert etter samme standard, med undersertifikater for Nordvik AS.

Nordvik Gruppen har p.t. 10 offisielt sertifiserte butikker og verksteder fordelt på:

  • Bodø
  • Glomfjord
  • Leknes
  • Mo i Rana
  • Mosjøen
  • Narvik
  • Sortland
  • Svolvær
  • Nord Salten Auto AS på Ulvsvåg.

I tillegg har vi verksteder og butikker i Harstad, Bjerka, Fauske, Andøy, Halsa, Brønnøysund, Namsos og Steinkjer som følger samme standardkrav uten sertifisering.

Fra før er alle ledd i Toyota-organisasjonen, fra produksjon til importør sertifisert etter kravene i ISO-14001 standarden.

Nordvik samarbeider med Kiwa Teknologisk Institutt - som sertifiserer hele konsernet Nordvik Gruppen.

7. juni 2008 ble Nordvik AS miljøsertifisert etter kravene i den internasjonale standarden ISO 14001.