7. juni 2008 ble Nordvik AS i Nordland miljøsertifisert etter kravene i den internasjonale standarden ISO 14001. 3 år senere, den 24.juni 2011 ble morselskapet Nordvik Gruppen AS miljøsertifisert etter samme standard, med undersertifikater for Nordvik AS og Nordvik Last og Buss AS.

Vi i Nordvik AS har 10 offisielt sertifiserte butikker og verksteder fordelt på Bodø, Glomfjord, Leknes, Mo i Rana, Mosjøen, Narvik, Sortland, Stokmarknes og Svolvær samt 51 % eierskap i Nord Salten Auto AS – Ulvsvåg. I tillegg har vi verksteder og butikker i Harstad, Andøy, Halsa, Brønnøysund, Namsos og Steinkjer som følger samme standardkrav uten sertifisering.

Fra før er alle ledd i Toyota-organisasjonen, fra produksjon til importør sertifisert etter kravene i ISO-14001 standarden, dermed gjenstod bare forhandler som siste ledd for å fullføre rekken inn mot kunden. Nordvik er en av to første Toyota-forhandlere i Norge som miljøsertifiseres etter kravene i ISO 14001. Standarden er en internasjonal standard for miljøarbeid (ISO = Internasjonal Standardiseringsorganisasjon). Å være sertifisert betyr ekstern verifisering av/bekreftelse på at selskapet arbeider systematisk og kontinuerlig med å redusere miljøbelastningene som virksomheten har på det ytre miljø, d.v.s. forbruk og forurensing av vann, luft og jord.

Nordvik i Mosjøen ble i 2004 sertifisert som Miljøfyrtårn, som er en norsk offentlig miljøsertifisering. Den nye sertifiseringen av Nordvik er internasjonal og mer omfattende.

Sertifiseringprosessen til ISO 14001 har pågått siden høsten 2007 og har vært ledet av Halla Káradóttir hos Nordvik Gruppen AS. Hun har koordinert og fulgt opp prosessene i alle de sertifiserte avdelingene. Eksterne samarbeidspartnere har vært GRIP og Toyota Norge, som har bidratt med støtteverktøy og opplæring.

Vi samarbeider med Kiwa Teknologisk Institutt - som sertifiserer hele konsernet Nordvik Gruppen.