Nordvik har en visjon om at bedriften skal lokalt oppfattes som den mest miljøbevisste bilorganisasjonen. Vi forplikter oss til å etterleve gjeldende lover og forskrifter og arbeide kontinuerlig og systematisk for forbedring i all vår virksomhet og drift, med respekt for mennesker og miljø, for å senke og forebygge miljøbelastningen.

Dette skal gjenspeiles og dokumenteres i vårt forbruk og produksjon, samt i krav til produkter, tjenester og omgivelser, og ved å kommunisere virksomhetens miljøpolitikk til både ansatte og eksterne interesse-parter.

Nordvik skal gjennom sin miljøsatsing være en pådriver og motivere sine ansatte, leverandører, kunder og samfunnet forøvrig til å tenke miljø.

Nordvik skal være en ”grønn” ledestjerne for bilbransjen i Nord-Norge.